Digitale leeromgeving

De portal is een digitale omgeving waarbij je veel informatie kunt krijgen over de school, hierop kun je o.a. nieuwsberichten vinden en allerlei praktische informatie. Op de portal krijg je toegang tot andere informatiesystemen zoals SOM, Zermelo en itslearning. Hierop kun je o.a. je rooster(wijzigingen) vinden en je cijfers bekijken.Ook je ouders/verzorgers krijgen een account waarmee ze op de portal kunnen. Ook kunnen ze jouw rooster en cijfers inzien.

KWT uren

Je plant je KWT uren in via it's learning. Zo weet jij en jouw docent waar jij tijdens het kwt-uur aan gaat werken.

iPad-klas

De leerlingen die starten in de iPad klas krijgen een iPad in bruikleen en krijgen voornamelijk les met een iPad. Voor aantal vakken zijn er geen schoolboeken meer, maar staat de leerstof in digitale schoolboeken op de iPad. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van verschillende (onderwijs) apps en kun je het wifinetwerk thuis en op school gebruiken om informatie op internet op te zoeken.

Is alleen de iPad nodig?

Hoewel veel materiaal op de iPad staat, is het niet zo dat er helemaal niets anders meer nodig is. Bij wiskunde moeten nog steeds grafieken getekend worden en voor aardrijkskunde moeten plaatjes gekleurd worden. Dat wordt nog met pen en papier gedaan, een goed gevulde etui is dus nog steeds nodig

Verandert het onderwijs?

Goed onderwijs staat op de Woldborg altijd voorop. Nieuwe middelen, zoals de iPad, moeten iets toevoegen aan de kwaliteit van het onderwijs. De iPad is daarvoor zeer geschikt. Met de iPad zijn veel toepassingen mogelijk en zijn bronnen direct toegankelijk. Hierdoor is het mogelijk om vakken meer te beleven. Zo kan er met Google Maps Streetview een kijkje worden genomen aan de andere kant van de wereld. Docenten zetten opdrachten klaar op het netwerk. Leerlingen kunnen op eigen tempo werken, doordat ze zelf lesmateriaal kunnen bekijken wanneer zij daar aan toe zijn. Dit bevordert het zelfstandig werken op de Woldborg.

Docenten kunnen door deze manier van werken meer tijd en aandacht aan begeleiding besteden.Ook wordt de iPad ingezet tijdens allerlei samenwerkingsvormen. Door met de leerlingen een quiz te doen aan het einde van de les krijgt de docent inzicht of de leerling het heeft begrepen. De inhoud van het vak verandert niet, maar met behulp van de iPad wordt het, zowel voor de docent als de leerling wel veelzijdiger, leuker, levendiger en actiever!