Stages

Leerlingen in het vmbo kunnen stage lopen. Door deze beroepsvoorbereidende stageperiode maakt de leerling met verschillende beroepen kennis en kan een betere keuze maken voor een beroepsopleiding. Door een kijkje in een bedrijf te nemen maakt de leerling kennis met de werksfeer binnen een instelling of bedrijf.