Wijziging onderwijsaanbod
lindenborg | nijeborg | 03/12/2019

Wijziging onderwijsaanbod

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 vindt er een wijziging van ons onderwijsaanbod plaats.

De kracht van een breed aanbod
Op rsg de Borgen in Leek bieden we een breed scala aan leerroutes aan: vmbo (basis, kader en tl), havo, atheneum, technasium en gymnasium. Dakpanklassen maken de doorstroom tussen deze niveaus mogelijk, zodat de leerlingen zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen en kunnen ervaren welke leerroute bij hun past. We zetten in op de brede ontwikkeling van leerlingen en onze ervaring leert dat voor de meeste leerlingen succesvolle doorstroom naar een ‘hoger’ niveau zorgt voor motivatie en persoonlijke groei.

Een nieuwe leerroute: samenwerking Lindenborg en Nijeborg
Sinds 2011 biedt rsg de Borgen in Leek twee leerroutes aan die gericht zijn op leerlingen met een tl/havo-advies. Deze twee leerroutes gaan verdwijnen.
Met ingang van schooljaar 2020 -2021 start in Leek een nieuwe leerroute bestemd voor leerlingen met een tl/havo-advies. Deze route zal bestaan uit het reguliere tl-programma op de Nijeborg met daarnaast maatwerkprogramma’s die verzorgd worden op en door de Lindenborg, om zo de overstap naar het havo succesvol te laten verlopen.
In klas 1 en 2 zal naast inhoudelijke verdieping en verbreding, extra aandacht geschonken worden aan determinatie om te bepalen of een 5-jarige havo mogelijk is.

Waarom een nieuwe leerroute?
Het besluit om de oude leerroutes, havo/tl en tl/havo, te combineren is gebaseerd op het uitgangspunt dat we de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen vooropstellen. Daarnaast spelen ervaringen uit de laatste jaren een belangrijke rol.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen over de tl/havo-route? Dan kunt u contact opnemen met Juul Boekholt, afdelingsdirecteur van de Nijeborg. Te bereiken op tel. 06 - 256 391 13 of per e-mail: j.boekholt@rsgdeborgen.nl. Juul 
Tijdens de voorlichting wordt deze mogelijkheid verder aan de ouders/verzorgers uitgelegd. 

 

  

Deel dit bericht

Reageren