Campus Leek

(persbericht november 2022)

Mogelijk toch nieuwbouw voor rsg de Borgen in Leek  

De renovatie van rsg de Borgen om te komen tot een onderwijscampus in Leek is van de baan. Dat hebben de projectpartners gemeente Westerkwartier, rsg de Borgen, Biblionet Groningen en Kunstkwartier gezamenlijk besloten. Asbestverwijdering, stijgende bouwprijzen, extra duurzaamheidsmaatregelen vanwege de stijgende energieprijzen, benodigde maatwerkoplossingen en brandveiligheidsmaatregelen zijn enkele aspecten die de prijs van renovatie beïnvloed hebben. De begroting voor het definitief ontwerp van de beoogde renovatie valt ruim 13 miljoen euro hoger uit dan in 2021 gepland was. Nieuwbouw wordt daarmee financieel aantrekkelijker.  

De partners aan het woord 

“Niet alleen wordt de optie om nieuw te bouwen nu financieel aantrekkelijker, ook zien we kansen om met nieuwbouw nog beter aan te sluiten bij bijvoorbeeld de eisen op het gebied van duurzaamheid en toekomstige ontwikkelingen op dat gebied,” zegt wethouder Bé Schollema. “Met nieuwbouw kunnen we een toekomstbestendige campus realiseren met een langere afschrijvingstermijn dan wanneer we zouden renoveren. We gaan de komende tijd onderzoeken of en hoe we tot nieuwbouw kunnen komen.” Ivo Omlo, algemeen directeur van rsg de Borgen vult aan: “Duurzaam en toekomstbestendig onderwijs voor het Westerkwartier met het hart in Leek verdient een gebouw dat het realiseren van gewoon goed onderwijs ondersteunt. Flexibiliteit en openheid in het gebouw zijn daar belangrijke voorbeelden van. In januari starten we de gesprekken over mogelijke nieuwbouw, waarbij we verwachten dat als nieuwbouw inderdaad een optie is de campus mogelijk in 2025 in gebruik genomen kan worden.” Bestuurder Rachel van den Hoogen van Biblionet Groningen geeft aan dat zij in samenwerking met de verschillende partners blijven streven naar een duurzame, toekomstbestendige bibliotheek voor de inwoners van Leek: “Een warme plek om elkaar te ontmoeten, te leren en te ontdekken.”  

 

Wat betekent nieuwbouw voor de financiën?  

De gemeenteraad van Westerkwartier besloot eind 2021 een investeringskrediet van ruim 18 miljoen beschikbaar te stellen voor de renovatie en daarmee voor het realiseren van een onderwijscampus in Leek. Tot nu toe heeft de gemeente Westerkwartier ruim 700.000 euro aan het project uitgegeven en rsg de Borgen ruim 165.000 euro. Nieuwbouw betekent niet dat dit ‘weggegooid geld’ is. De plannen van eisen die al opgesteld zijn voor de gebouwen en het buitenterrein, maar ook het onderzoek dat gedaan is naar de verkeerssituatie blijven van waarde bij mogelijke nieuwbouw.