Campus Leek

Campus Leek

Ontwikkelingsplan rsg de Borgen Leek 

In november 2021 is de gemeenteraad Westerkwartier akkoord gegaan met het plan tot renovatie en deels nieuwbouw van de schoolgebouwen van rsg de Borgen in Leek. In aansluiting op dit akkoord wordt er hard gewerkt aan de doorontwikkeling van het plan. Architectenbureau De Unie en aannemer BAM Bouw en Techniek Groningen zijn inmiddels geselecteerd.

In het ontwikkelingsplan staan renovatie, een klein deel nieuwbouw en een samenwerking met Biblionet Groningen en Het KunstKwartier centraal. Dennis Volmer, afdelingsdirecteur van Lindenborg: “Van de drie bestaande schoolgebouwen aan de Waezenburglaan in Leek worden er twee schoolgebouwen gerenoveerd en verbonden door een klein deel nieuwbouw. Het derde en oudste gebouw is aan het eind van zijn levensduur en door de bevolkingskrimp overbodig geworden. De gemeente Westerkwartier denkt nog na over de toekomst van dit gebouw.” 

Mooie samenwerking

In het vernieuwde gebouw wordt de samenwerking met Biblionet Groningen en Het KunstKwartier zichtbaar door de gedeelde ruimtes voor kunst en cultuur, bibliotheekvoorzieningen en een gedeelde en flexibele ontmoetingsruimte. “We zijn blij dat het renovatieplan met brede steun is aangenomen. Daarmee ontstaat na acht jaar plannen maken een mooie samenwerking, toekomst voor kinderen én een cultuurpodium in Leek,” aldus Hielke Westra, wethouder van gemeente Westerkwartier.

Ontmoetingsplaats

Enkele termen die genoemd worden in het ontwikkelingsplan zijn: duurzaam, aantrekkelijk, groen, veilig, functioneel, gezond binnenklimaat. “Het wordt niet alleen een leeromgeving voor leerlingen van rsg de Borgen, maar een ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Leek. In dat kader wordt er in 2022 een informatiemiddag voor de omwonenden georganiseerd. Als er een definitief akkoord is gegeven op de ontwerpen wordt in de loop van 2022 gestart met de renovatie en nieuwbouw. In de zomer van 2024 staat de oplevering gepland”, aldus Westra.

Campus Leek