Benoeming directeur Bedrijfsvoering Lindenborg
lindenborg | 18 november 2019

Benoeming directeur Bedrijfsvoering Lindenborg

​​Dennis Volmer is benoemd tot directeur Bedrijfsvoering voor de vestiging Lindenborg van rsg de Borgen met ingang van 1 januari 2020

Hij zal samen met de nog aan te stellen directeur Onderwijs integraal verantwoordelijk zijn voor de vestiging.

Dennis heeft een ruime ervaring bij de overheid en in het onderwijs als leidinggevende , onder andere als teamleider bedrijfsvoering bij de Hanzehogeschool Groningen. Hij werkt nu als manager bedrijfsvoering bij OSG Sevenwolden in Heerenveen. Daar is hij verantwoordelijk voor de aansturing van alle onderwijsondersteunende processen. Ook is hij mede-ontwikkelaar van klassikaal naar gepersonaliseerd leren.

Wij feliciteren Dennis van harte met zijn benoeming en wensen hem veel succes en plezier in zijn nieuwe functie!

Reageren