Directeur Onderwijs voor Lindenborg
lindenborg | 11 februari 2020

Directeur Onderwijs voor Lindenborg

​​Mevrouw Daisy Smit is benoemd tot directeur Onderwijs voor de vestiging Lindenborg van rsg de Borgen. Zij zal vanaf 1 mei 2020 samen met de heer Dennis Volmer, directeur Bedrijfsvoering integraal verantwoordelijk zijn voor de vestiging.

Wij hebben gekozen voor een tweehoofdige leiding; zo kunnen we meer verantwoordelijkheden bij het onderwijs neerleggen en het onderwijs goed organiseren voor onze leerlingen.

Daisy is nu werkzaam als meerscholendirecteur van de Burgerschool en de Nynke van Hichtumschool, onderdeel van stichting Roobol. Zij heeft eveneens ervaring in het voortgezet onderwijs en met complexe verandertrajecten. Ook is ze voorzitter van de stuurgroep Hoogbegaafdheid.
Wij feliciteren Daisy van harte met haar benoeming en wensen haar veel succes en plezier in haar nieuwe functie!

Reageren