Nieuw! tl/havo-route
lindenborg | nijeborg | 14 januari 2020

Nieuw! tl/havo-route

​​rsg de Borgen vindt het belangrijk dat leerlingen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. We zetten in op de brede ontwikkeling van de leerling. Onze ervaring leert dat voor de meeste leerlingen succesvolle doorstroom naar een ‘hoger’ niveau zorgt voor motivatie en persoonlijke groei. Daarom starten we met ingang van schooljaar 2020 -2021 met een nieuwe leerroute voor leerlingen met een tl/havo advies op de Nijeborg en de Lindenborg in Leek.

In klas 1 en 2 betekent dit dat leerlingen het tl-programma op de Nijeborg versneld aangeboden krijgen zodat er tijd overblijft voor maatwerkmodules op havoniveau. Door deze maatwerkmodules te volgen, kunnen leerlingen én leraren ervaren of de leerlingen het havoniveau aankunnen. Deze maatwerkprogramma’s zorgen ook voor een goede aansluiting als de leerling overstapt naar het havo. Deze maatwerkmodules worden door docenten op de Lindenborg gegeven.

Op deze manier kan een leerling die op de tl/havo begint gedurende de eerste twee leerjaren overstappen naar het havo op de Lindenborg en het havodiploma in vijf jaren behalen.
In klas 3 en 4 worden maatwerkprogramma’s aangeboden om na het behalen van het tl-diploma de overstap naar het havo mogelijk te maken. Dat betekent dat leerlingen na de vierde klas tl overstappen naar de vierde klas van het havo en het havodiploma in zes jaren halen.
 

Reageren