Ontwikkelingsplannen rsg de Borgen
16 september 2021

Ontwikkelingsplannen rsg de Borgen

​​Er wordt al lange tijd gesproken over de toekomst van rsg de Borgen in Leek.

Na jaren voorbereiding ligt er nu een plan om de huisvesting van rsg de Borgen te herschikken zodat ze de komende decennia vooruit kan. Daarvoor is een plan gemaakt waarin renovatie, een klein gedeelte nieuwbouw en een samenwerking met Biblionet Groningen en het KunstKwartier centraal staan. Het college van B&W heeft op 14 september j.l. besloten in te stemmen met dit voorstel en het daarna aan de raad voor te leggen.  

De schoolgebouwen van rsg de Borgen aan de Waezenburglaan in Leek zijn voor een deel sterk verouderd en hoognodig toe aan vernieuwing. “We willen de gebouwen aanpassen naar deze tijd en herschikken op de terugloop van het aantal leerlingen. De ruimtes in Lindenborg en Nijeborg gaan we beter benutten zodat het helemaal past bij het onderwijs van nu. Renovatie, een klein gedeelte nieuwbouw én een optimale samenwerking met Biblionet Groningen en het KunstKwartier zijn hierin de speerpunten. De renovatieplannen zorgen voor een inspirerende leer- en werkomgeving voor jong en oud”, legt Dennis Volmer, afdelingsdirecteur van de Lindenborg, uit. Het college B&W van de gemeente Westerkwartier heeft op dinsdag 14 september j.l. ingestemd met de plannen.

Vervolg

Omwonenden worden betrokken bij de planvorming. “Als ook de gemeenteraad akkoord is, is de planning om in de zomer van 2022 te starten met de renovatie. Ik ben blij dat er na vele jaren van voorbereidingen nu een breed gedragen plan ligt. Het is een mooi teken dat alle partijen elkaar hierin vinden”, aldus Hielke Westra, wethouder van de gemeente Westerkwartier.

Reageren