Voorstelling ‘Laat het licht aan’ voor middelbare scholieren in Winsinghhof Roden
25 maart 2022

Voorstelling ‘Laat het licht aan’ voor middelbare scholieren in Winsinghhof Roden

​​

Op 14, 15 en 16 maart bezochten ruim 800 leerlingen en tientallen begeleiders van rsg de Borgen, Terra Oldekerk en Lauwerscollege Grijpskerk de voorstelling ‘Laat het licht aan’. Dit is een educatief theaterprogramma voor VO en MBO en richt zich op het herkennen van depressie en hoe daar mee om te gaan.  

De voorstelling dient ter ondersteuning voor leerlingen die het moeilijk vinden om hun gevoelens te uiten. De voorstelling sluit aan op de masterclass depressiepreventie die leraren eerder in februari hebben gevolgd. In de masterclass is behandeld hoe depressiviteit kan worden gesignaleerd en leert men vaardigheden om het gesprek over dit onderwerp aan te gaan.    

Juist nu nodig
‘Laat het licht aan’ wordt door gemeente Westerkwartier en Noordenveld gefinancierd. Leerlingen zijn hard geraakt door de maatregelen rondom COVID-19. Door vereenzaming is de kans groter geworden dat leerlingen depressies of sombere gedachten hebben ontwikkeld. Iemand van 14-15 jaar kan een depressie ontwikkelen als depressieve of sombere gedachten twee weken aanhouden. Uit onderzoek blijkt dat wanneer een jongere een depressie ontwikkelt, er een grotere kans ontstaat op blijvende psychiatrische schade als volwassene. Landelijk is vastgesteld dat 1 op de 5 leerlingen in een klas met last heeft depressieve of sombere gevoelens. Ook in onze regio is een toename in aantallen te zien van jongeren met depressieve/ sombere gedachten. De toename in aantallen is ook terug te zien in suïcidepogingen.

Samenwerking & masterclasses
Binnen het project is er een brede samenwerking tussen maatschappelijk werk, jongerenwerkers, wijk/buurtagenten, leerplichtambtenaren, GGD-medewerkers en docenten. In totaal hebben 149 personen zich voor de masterclasses opgegeven. Meer informatie vind je op www.laathetlichtaan.nl

Hulp
Is zelfdoding wel eens in je gedachten voorbijgekomen? Of heb je vermoedens of ken je iemand die kampt met sombere of depressieve gedachtes? Zoek hulp voordat het te laat is. Ga naar https://www.113.nl/ voor meer informatie of te chatten of bel gratis en anoniem naar 0800-0113.

Reageren