Een rustige leeromgeving

rsg de Borgen vindt het belangrijk dat deze leerlingen de ruimte en gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen. In de periode tot de herfstvakantie wordt gekeken welke vaardigheden de leerling beheerst en waar nog wat extra aandacht voor nodig is. Het gaat hierbij om zaken als zelfstandigheid, concentratie, werktempo en plannen van het schoolwerk. In deze periode letten de mentoren en docenten gericht op het welbevinden van de leerling en of de leerling zich thuis voelt. De docenten overleggen wekelijks met elkaar en kunnen hun lessen en werkwijze goed afstemmen op de ontwikkeling van de leerling. Op deze manier is de overgang van de basisschool naar de middelbare school makkelijker en kan extra ondersteuning geboden worden. Er is een korte lijn met ouders.

Deze overzichtelijk leeromgeving bieden we aan op de volgende vestigingen: Nijeborg (Borgplein), Ronerborg (lokaal 9&10) en op de Woldborg (Klas op maat)