Rik van Goor
Rik van Goor , docent LO, mentor, coördinator onderbouw en lid van het PBS team (positive behaviour support) Nijeborg |

'Als mentor geef ik sturing maar neem het heft niet over'

Ik wil de leerlingen het gevoel geven dat ze altijd bij mij terecht kunnen, ik probeer ze te helpen daar waar ik dat kan. Als mentor geef ik sturing maar neem het heft niet over. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun schoolontwikkeling. Als mentor (en als mens) probeer ik ze te sturen en richting te geven. De gesprekjes die ik met leerling heb, zie ik voor de leerling als leermomenten.

Elk jaar mogen wij vanuit verschillende andere ‘Borgen’  en uiteraard ook vanuit de basisscholen leerlingen verwelkomen op onze vestiging de Nijeborg. Dit is voor veel leerlingen toch altijd een bijzonder moment, dit gaat veelal gepaard met de nodige spanning. Om deze spanning wat af te nemen hebben wij ook dit jaar weer de Gouden weken.

Tijdens de Gouden weken (introductieweken) worden veel activiteiten met de leerlingen ondernomen waarmee ze elkaar en de school beter leren kennen. We laten de school zien, bespreken hoe we op de Nijeborg met elkaar omgaan en zullen dit ook met voorbeelden verduidelijken. We proberen vooral rust te creëren zodat leerlingen het overzicht kunnen bewaren in een, voor hen nieuw en groot,  gebouw.