Scholieren duiken in het landschap
Lindenborg | 10/04/2019

Scholieren duiken in het landschap

Scholieren duiken in het landschap

Hoe vervlecht je natuur met cultuur en economie op het platteland? Op die vraag storten vwo-leerlingen van Lindenborg in Leek en het Leeuwarder Lyceum zich.

Lindenborg en het Leeuwarder Lyceum zijn het testpubliek voor een internationaal onderwijsproject, gedragen door de Rijksuniversiteit Groningen en de provincie Fryslân. Onder de noemer Sustain werken zij samen met universiteiten en scholen in Nicosia (Cyprus) en Valencia (Spanje). Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ steekt 450.000 euro in het driejarige project.

Na een masterclass over weidevogelbeleid en duurzame landschappen in Leeuwarden maakten de veertig scholieren een excursienaar boer Pieter de Vries in Ryptsjerk. Die liet zien hoe hij de gangbare melkveehouderij combineert met weidevogelbeheer om „een connectie te houden met de maatschappij”.

De technasiumscholieren maakten kennis met houtwallen, een hakhoutbosje en plasdrasland en zagen het verschil tussen strak raaigrasland en kruidenrijke slootkanten. Met telescopen mochten ze proberen vogels te ontwaren. Een ganzenkoppel en een grutto werkten gelukkig mee.

De scholieren doen de komende tijd veldonderzoek en interviewen boeren, natuurbeheerders en andere betrokkenen bij het landschap. Dante Keasberry (15) en Dennis Wierstra (14) van Lindenborg verheugen zich op het vervolg. „Misschien kunnen wij als jongeren met eigen oplossingen komen over hoe je met het landschap kunt omgaan..”

Waar de scholieren uit Leek zich op duurzaam landschapsbeheer storten, verdiepen hun leeftijdgenoten op Cyprus zich in de illegale jacht op trekvogels. In Spanje duiken scholieren in de vraag hoe je het weinige water goed kunt gebruiken voor landbouw.

Dit testjaar moet lesmodules opleveren waarmee volgend jaar veel meer scholieren aan de slag gaan. Er is een goede kans dat de resultaten in de zomer van 2020 worden samengebracht op Cyprus, zegt Maaike de Heij van het RUG-project Science Linx. „Maar het gaat niet alleen om de uitkomsten. We willen de aansluiting tussen school en wetenschap makkelijker maken. De jeugd leert academische vaardigheden en wordt gestimuleerd om kritisch te denken en een mening te vormen op basis van onderzoek.”

Cor de Boer

Dagblad van het Noorden 10 april 2019

Deel dit bericht

Reageren