Daltonlicentie Ronerborg verlengd
Ronerborg | 29/10/2016

Daltonlicentie Ronerborg verlengd

Daltonlicentie Ronerborg verlengd

"Geen enkele twijfel over verlenging daltonlicentie, de Ronerborg staat als een huis”. Aldus de voorzitter van de visitatiecommissie, Jos Catau.

De daltonlicentie van de Ronerborg, is weer verlengd voor vier jaar. Woensdag 16 maart is de Ronerborg gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV).
Er is gekeken of de school de kernwaarden van de NDV voldoende in de praktijk brengt.

Tijdens de visitatie wordt er gekeken naar de daltonwerkwijze, de kwaliteit en de ontwikkelingen. De visiteurs hebben de daltonzone en de lessen bezocht.
Daarnaast hebben ze gesproken met leerlingen, ouders, docenten, de schoolleiding en het College van Bestuur.

Het visitatieteam typeert de school als open, gastvrij en transparant in denken en doen op alle niveaus. Er heerst volgens hen een inspirerend leer- en werkklimaat.
Er is samenhang in eenheid, taal en handelen. Het daltononderwijs is systematisch, goed doordacht opgebouwd en dit is terug te zien op papier en in de onderwijspraktijk.

De Ronerborg is trots op de bevindingen van het visitatieteam en iedereen die aan dit resultaat heeft bijgedragen.
We willen een goede daltonschool zijn en blijven!

Deel dit bericht

Reageren