Rots & Water
Woldborg | 18/06/2018

Rots & Water

Met ingang van cursusjaar 2017-2018 is de Woldborg gestart met de training Rots & Water.

Een viertal docenten van de Woldborg hebben zich gesprecialiseerd en gecertificeerd in het geven van de trainingen Rots & Water. Dit lesprogramma werd dit jaar voor het eerst gegeven aan de leerlingen van de brugklas.

Wat is Rots & Water?
Door middel van het Rots & Waterprogramma wordt de leerlingen geleerd om o.a. meer zelfbeheersing en zelfvertrouwen te krijgen en hun grenzen aan te geven. Met als resultaat betere sociale vaardigheden, minder pestgedrag en betere leerprestaties.
Buiten het reguliere lesrooster om hebben zij twee extra uren training in de sportal, waarbij de volgende regels als uitgangspunt worden gehanteerd:

  • Wij respecteren elkaar, iedereen is verschillend en dat is ok√©
  • Wij helpen elkaar waar mogelijk
  • Wij doen elkaar op geen enkele manier pijn

Met deze lessen Rots & Water maakt de Woldborg onderdeel uit van een wetenschappelijk onderzoek door d eUniversiteit van Utrecht naar de effecten van Rots & Water lessen op vmbo-leerlingen. Ook ouders worden door middel van vragenlijsten betrokken bij dit onderzoek. De lessenserie zal ook samen met ouders op een spectaculaire manier worden afgesloten, waarbij de leerlingen en hun kracht en zelfvertrouwen centraal zullen staan.
In het cursusjaar 2018-2019 wordt deze training (verkort) ook aan de leerlingen in het tweede leerjaar gegeven.

Deel dit bericht

Reageren