Op rsg de Borgen bieden we verschillende opleidingen en onderwijsmethoden aan

Op rsg de Borgen bieden we verschillende opleidingen en onderwijsmethoden aan

Dalton op de Ronerborg
Op de Ronerborg wordt daltononderwijs gegeven.  Vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit zijn de dalton-principes. Daar geven we tijdens alle lessen aandacht aan. Zo leren de leerlingen vaardigheden waar ze nu en in de toekomst iets aan hebben. In de dalton-uren kunnen de leerlingen werken aan hun taken, waar ze altijd via hun iPad digitaal bij kunnen. Op de Ronerborg wordt de lesstof voor bijna alle vakken digitaal aangeboden.

Atheneum op de Ronerborg
Sinds dit schooljaar is het ook mogelijk om op de Ronerborg atheneum-onderwijs te volgen. De eerste drie jaar in Roden, daarna maken de leerlingen de overstap naar de Lindenborg in Leek. Het havo/atheneum-team bereidt de leerling goed voor op die overstap.

Schakelklas op de Esborg
Is de stap naar het vmbo (nog) te groot? Wordt getwijfeld over praktijkonderwijs (PrO) en de basisberoepsgerichte leerweg (bb) van het vmbo? Dan kan de leerling  op advies van het basisonderwijs gebruik maken het eenjarig schakeltraject op de Esborg. Na het eerste jaar maken de leerlingen de overstap naar het vmbo of het praktijkonderwijs.

Entreeopleiding mbo op de Esborg
Met ingang van augustus 2019 biedt de Esborg in Roden de mogelijkheid om in samenwerking met het mbo een entreeopleiding aan. De entreeopleiding bereidt leerlingen/studenten (vanaf 16 jaar) voor op assisterende beroepen op de arbeidsmarkt. De leerlingen/studenten krijgen les van docenten van praktijkonderwijs en het mbo en sluiten het programma af met een mbo diploma Entree.