Welke school past het beste bij mijn zoon of dochter?

U bent zich aan het oriënteren voor een geschikte school in het voortgezet onderwijs voor uw kind. Waar moet u allemaal op letten? Welke richtingen zijn er allemaal in het voortgezet onderwijs? Is er een goede school in de buurt? Wanneer zijn de open dagen? U heeft vast een heleboel vragen. Wij helpen u graag op weg.

Wie zijn wij?
rsg de Borgen is een veilige, prettige en inspirerende scholengemeenschap waar uw zoon of dochter mag zijn wie hij* is. Wij kennen en herkennen onze leerlingen. Onze betrokken en enthousiaste docenten begeleiden uw zoon of dochter bij het onderwijs en helpen om zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Bij rsg de Borgen is leren meer dan presteren
Wij vinden het belangrijk dat uw zoon of dochter het plezierig vindt bij ons op school en dat hij groeit als mens. Uw kind volgt lessen in de klas maar ook daarbuiten. De mentor en de docent helpen uw zoon of dochter hierbij.

Alle richtingen en onderwijsvormen in het voortgezet onderwijs op een rij

Wellicht bent u al bekend met alle niveaus in het voortgezet onderwijs, omdat u al een ouder kind heeft op een school voor voortgezet onderwijs. Misschien krijgt u er voor het eerst mee te maken. Wij leggen graag uit wat de mogelijkheden zijn na de basisschool. Binnen het voortgezet onderwijs zijn er verschillende mogelijkheden; het varieert van gymnasium tot praktijkonderwijs. Bij rsg de Borgen kan uw zoon of dochter al deze richtingen/opleidingen volgen. Onze vijf vestigingen werken samen aan sterk onderwijs. Wij zorgen ervoor dat uw zoon of dochter goed kan doorstromen van de ene naar de andere vestiging. 

Lees hier meer over onze vestigingen de Esborg (Roden), Lindenborg (Leek), Nijeborg (Leek), Ronerborg (Roden) en de Woldborg (Grootegast) 

vwo
Het vwo, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, kent twee opleidingen: het gymnasium en het atheneum. Beide opleidingen duren zes jaar en bereiden uw zoon of dochter voor op een vervolgopleiding aan de universiteit of het hbo. Het vwo wordt gegeven op de Lindenborg in Leek.

havo
Het havo, hoger algemeen voortgezet onderwijs, duurt vijf jaar. Met een havo-diploma kan uw kind naar het hbo of naar klas 5 van het atheneum. Het havo wordt gegeven op de Lindenborg, de Ronerborg (eerste drie leerjaren) in Roden en de Woldborg (eerste twee leerjaren) in Grootegast.

tl/havo (nieuwe leerroute m.i.v. augustus 2020)
Leerlingen met een tl/havo-advies volgen op de Nijeborg de route tl/havo. Deze leerlingen starten met de tl en krijgen een extra maatwerkprogramma op de Lindenborg. In de eerste twee leerjaren wordt gekeken of de leerling het havo-niveau aankan. Als dat blijkt stroomt de leerling direct door naar het havo. In het 3e en 4e leerjaar volgt de tl-leerling het extra maatwerkprogramma op de Lindenborg. Na het behalen van het tl-diploma kan de leerling goed voorbereid doorstromen naar het havo.

vmbo
Het vmbo staat voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo bereidt uw zoon of dochter voor op middelbaar beroepsonderwijs, het mbo. Het vmbo is verdeeld in leerwegen, dat is een doorlopend programma van het voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs. Meer informatie over het vmbo en de leerwegen vindt u op de Nijeborg, de Ronerborg en de Woldborg

*tl (theoretische leerweg)
Met een diploma van de theoretische leerweg krijgt uw zoon of dochter toegang tot het mbo (niveau 4) of klas 4 van het havo.

*kb (kaderberoepsgerichte leerweg)
Met een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg kan uw zoon of dochter naar de vak- en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4).

*bb (basisberoepsgerichte leerweg)
Met de basisberoepsgerichte leerweg wordt uw zoon of dochter goed voorbereid op de basisberoepsopleidingen binnen het mbo (niveau 2).

praktijkonderwijs
Het praktijkonderwijs is een vijfjarige opleiding en bereidt uw zoon of dochter voor op het vinden van een baan of een vervolgopleiding. Sommige kinderen leren het beste door te doen en hebben extra begeleiding nodig. Op de Esborg doen leerlingen ervaring op door de vele praktijkvakken die er gegeven worden. Meer informatie over praktijkonderwijs vindt u hier.

schakelklas
Als er twijfel is tussen praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo (bb) dan kan uw zoon of dochter naar de schakelklas. Hij volgt dan bb met extra praktijkvakken en krijgt de mogelijkheid om door te stromen naar het vmbo (bb).

Entreebewijs naar het mbo (Nieuw op de Esborg)
Leerlingen op de Esborg hebben de mogelijkheid om na het praktijkonderwijs, op de Esborg het entreebewijs voor het mbo te behalen. We werken hierin nauw samen met het mbo. Lees hier meer.

Verder bieden wij:

dalton
Op de Ronerborg in Roden wordt volgens de daltonwerkwijze gewerkt. Met daltononderwijs is er meer aandacht voor samenwerken, hoe je keuzes maakt en hoe je moet plannen. Uw zoon of dochter leert verantwoordelijk te zijn voor zijn leerproces. Meer informatie over de dalton-werkwijze en de Ronerborg vindt u hier. 

technasium
Het technasium is een vorm van bèta/techniekonderwijs, waarin leerlingen onder begeleiding van docenten in groepjes zelfstandig werken aan een opdracht. Deze opdrachten komen veelal van opdrachtgevers uit de regio. Met elkaar moeten de leerlingen oplossingen bedenken voor een bepaalde opdracht. Na afloop van een project wordt het werk tijdens een presentatie getoond aan de opdrachtgevers en de ouders/verzorgers.

Op de juiste plek
Op basis van het advies dat de leerkracht van groep 8 ons geeft en uw voorkeur voor een vestiging, komt uw zoon of dochter op de juiste onderwijsplek. Samen met u houden we de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten en stemmen we de leerroute die leidt naar een diploma af op uw zoon of dochter.

Waar moet u op letten bij het kiezen voor voortgezet onderwijs?
Het gaat niet om de beste school, maar om de school, het niveau en de richting die het beste bij uw kind passen. Het moet goed voelen! Uw zoon of dochter zal er tenslotte de komende jaren veel vertoeven. Op het open huis kunt u, samen met uw zoon of dochter, ervaren of een school goed voelt. Hier vindt u een overzicht van alle open huizen van de scholen van rsg de Borgen. 

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact met ons. Wij helpen u graag.

*Waar hij/zijn staat kan ook zij of haar worden gelezen.