Organisatie

rsg de Borgen biedt voortgezet onderwijs in de provincies Groningen en Drenthe, voornamelijk uit de regio Westerkwartier-Noordenveld. Wij staan open voor leerlingen en ouders van elke levensovertuiging. In Leek staan de Lindenborg en de Nijeborg. In Roden staan de Esborg en de Ronerborg en in Grootegast staat de Woldborg. Samen bieden de vestigingen praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium aan. Met dit brede aanbod zorgen wij ervoor dat ieder kind een passende opleiding krijgt. In totaal geven wij aan ruim 2800 leerlingen onderwijs en dit doen wij met 290 medewerkers. rsg de Borgen maakt samen met Terra en het Dollard College deel uit van Onderwijsgroep Noord.

Jaarverslag
Meer informatie over rsg de Borgen als organisatie is te vinden in het jaarverslag 2019*. In dit verslag blikken we terug op het afgelopen jaar. We vertellen over onze resultaten en bijzondere gebeurtenissen. 
* In dit document maken we gebruik van interne en externe links. Deze functionaliteit werkt niet in elke browser. Het document kan het beste bekeken worden in Adobe Acrobat of in Internet Explorer.

Strategisch beleidsplan

'Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.’
(Vasalis)

Met z’n allen werken we aan de toekomst van ieder kind, dat aan ons is toevertrouwd. Hoe wij ons voor dat doel de komende jaren willen ontwikkelen staat in ons strategisch beleidsplan. Wij willen betekenisvol onderwijs dat leerlingen uitdaagt om te ontdekken wat hen drijft en waarin ze goed zijn. Iedere leerling verdient het allerbeste onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de individuele leerbehoeften, talent stimuleert en kansen vergroot. Daarom willen we meer maatwerk leveren. (‘Bewust persoonlijk’). Wij willen onze leerlingen uitdagend onderwijs bieden, dat tot een leven lang leren en volwaardig burgerschap leidt. Dat doen we niet alleen, maar in samenspraak met instanties uit de regio. We willen - nog meer dan voorheen - in verbinding met de regio ons werk doen. Voor ons strategisch beleidsplan hebben we dan ook gesproken met een grote groep externe stakeholders.  (‘Gemeenschappelijk versterkend’).In dit plan geven wij aan hoe wij onze ambities willen waarmaken, als netwerk van sterke scholen. Het geeft de koers aan voor de komende jaren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit plan een leidraad en inspiratiebron is voor ons handelen de komende jaren.  Meer weten, download hier ons Strategisch Beleidsplan 2014-2019

Schoolplan 
Dit schoolplan is het beleidsdocument waarin rsg de Borgen aangeeft welke keuzes zij voor de periode 2015-2019 heeft gemaakt. Het schoolplan is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van rsg de Borgen. Het plan is tot stand gekomen tijdens een reeks van bijeenkomsten van alle vestigingen van rsg de Borgen, medewerkers van alle vestigingen en de directie. Bekijk hier het schoolplan.