rsg de Borgen | woldborg | 27 mei 2021

Eindexamens voortgezet onderwijs in volle gang

GROOTEGAST – Op maandag 17 mei zijn de centraal schriftelijk eindexamens voor het voortgezet onderwijs van start gegaan. Hiermee is een spannende tijd voor vele scholieren begonnen. Tot en met 1 juni zullen velen van hen in de studieboeken zitten, om alles wat ze geleerd hebben vervolgens op de juiste manier op hun examenpapier te schrijven. Het is alweer even geleden dat er centraal eindexamens waren, aangezien deze vorig jaar vanwege de coronamaatregelen niet door konden gaan. Nu is er echter alles aan gedaan om ze toch te kunnen afnemen.

rsg de Borgen | nijeborg | 2 december 2020

Leerlingen Nijeborg zetten zich in voor malariamedicijnen in Gambia

Derdeklasleerlingen van de Nijeborg in Leek zetten zich nog tot aan de kerstvakantie in voor het goede doel. Met meerdere activiteiten hopen de scholieren geld op te halen voor Machteld Smilde, een Nederlandse arts die in Tanjeh (Gambia) helpt met het verstrekken van middelen ter bestrijding van malaria. Met een sponsorloop, een loterij en nog een aantal activiteiten, hopen de scholieren van de Nijeborg een flink bedrag naar Tanjeh te kunnen sturen. ‘We hopen dat ze straks een voorraad aan middelen hebben, zodat de zorg het hele jaar doorgaat.’

rsg de Borgen | ronerborg | esborg | lindenborg | nijeborg | woldborg | 12 november 2020

Bijzondere diplomauitreikingen

Na een bijzonder schooljaar hebben de examenleerlingen van rsg de Borgen ook op een bijzondere manier hun diploma in ontvangst mogen nemen. En natuurlijk werd rekening gehouden met de coronamaatregelen. Maar dat nam niet weg dat op alle vestigingen van rsg de Borgen creatieve ideeën ontstonden om de geslaagde leerlingen toch in het zonnetje te zetten. Dat hebben ze zeker verdiend! Nogmaals, iedereen van harte gefeliciteerd! Dit is er allemaal gebeurd...

rsg de Borgen | lindenborg | nijeborg | 14 januari 2020

Nieuw! tl/havo-route

rsg de Borgen vindt het belangrijk dat leerlingen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. We zetten in op de brede ontwikkeling van de leerling. Onze ervaring leert dat voor de meeste leerlingen succesvolle doorstroom naar een ‘hoger’ niveau zorgt voor motivatie en persoonlijke groei. Daarom starten we met ingang van schooljaar 2020 -2021 met een nieuwe leerroute voor leerlingen met een tl/havo advies op de Nijeborg en de Lindenborg in Leek.

rsg de Borgen | ronerborg | esborg | nijeborg | woldborg | 7 november 2019

Sterk techniek in Westerkwartier/Noordenveld

Vorige week heeft een groep van 25 belangstellenden en stakeholders kennisgenomen van de plannen voor het versterken van het techniek(onderwijs) in de regio Westerkwartier/Noordenveld. De presentatie vond plaats in de Nijeborg in Leek. In de technieklokalen van de school aan de Waezenburglaan worden technieklessen gegeven voor o.a. de beroepsprofielen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Produceren, Installeren en Energie (PIE) van het vmbo.

rsg de Borgen | lindenborg | nijeborg | 21 november 2018

rsg de Borgen gaat voor nieuwbouw

De directie van rsg de Borgen en het college van Leek vinden dat nieuwbouw de beste optie is. rsg de Borgen heeft een onderzoeksrapport laten opstellen om de huisvestingsstrategie te bepalen. De conclusie uit het rapport is, dat nieuwbouw in alle opzichten een betere optie is dan renovatie van de huidige schoolgebouwen. De voorkeur gaat uit naar een campus aan de Waezenburglaan, aangezien daar reeds een onderwijsbestemming is, met een centrale ligging en voldoende ruimte.

rsg de Borgen | lindenborg | 11 oktober 2018

Lindenborg College Tour met workshops studievaardigheden

Op maandag 8 en dinsdag 9 oktober kregen leerlingen van de Lindenborg in Leek verschillende workshops studievaardigheden. Veel leerlingen in de bovenbouw van het vwo of havo onderschatten het leren voor de toetsweken. Ze starten te laat met leren
en halen daardoor cijfers die moeilijk op te halen zijn. Sinds een aantal jaren biedt de Lindenborg daarom succesvolle workshops aan om zo leerlingen beter voor te bereiden op toetsweken.

rsg de Borgen | nijeborg | 9 oktober 2018

Nieuwe onderwijsvorm voor bb en kb-leerlingen Nijeborg

In de eerste en tweede klas van de basisberoepsgerichte leerweg (bb) of de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) kunnen leerlingen les krijgen op het Borgplein van de Nijeborg. Het Borgplein is een overzichtelijke leeromgeving, waar een mentor in meerdere vakken lesgeeft. Het Borgplein biedt de leerlingen een duidelijke structuur en beschermende omgeving. Daarbij krijgen ze extra ondersteuning bij het leren en huiswerk maken.

rsg de Borgen | ronerborg | esborg | lindenborg | nijeborg | woldborg | 31 januari 2017

Succesvol Open huis rsg de Borgen

In de week van 23 tot en met 27 januari 2017 was het Open Huis op rsg de Borgen. Groep 8 leerlingen staan voor een belangrijke keuze; naar welke school ga ik na de basisschool? Ze bezochten samen met hun ouders de vestigingen om zo een goede indruk van de school te krijgen. Er was dan ook volop belangstelling voor alle vestigingen. Er werden rondleidingen gegeven, leerlingen konden mini-lesjes volgen of proefjes doen. Huidige leerlingen van rsg de Borgen lieten met trots hun school zien. Docenten gaven uitleg over de verschillende vakken en gaven antwoord op vragen van groep 8 leerlingen of hun ouders. Het Open huis gemist?

rsg de Borgen | woldborg | 2 december 2016

Loopbaan oriëntatie op de Woldborg

Leerlingen uit de 3e klas van de theoretische leerweg hebben onlangs deelgenomen aan het LOEKS-traject (Loopbaan Oriëntatie En Keuze Sector). Het traject wordt door de mbo-instellingen Noorderpoort en Terra aangeboden als keuzehulp bij een vervolgstudie. De leerlingen gaan, gespreid over het schooljaar, dertien keer naar diverse opleidingen. Ditmaal was het de beurt aan Noorderpoort, afdeling Gastvrijheid & Toerisme.