rsg de Borgen start met bouw Tiny House
nijeborg | 22 februari 2023

rsg de Borgen start met bouw Tiny House

​​De eerste voorbereidingen voor de bouw van een Tiny House zijn gestart!


Op woensdag 22 februari 2022 is op de Nijeborg gestart met de bouw van een Tiny House. Wat in eerste instantie alleen op papier bestond, wordt nu werkelijkheid.

Het begon allemaal met een landelijke subsidie van Sterk Techniek Onderwijs met als doel leerlingen te enthousiasmeren voor Techniek. Al enige jaren zien we dat de technieksector te kampen heeft met een groot tekort aan geschoolde vakmensen en dat terwijl de technologische ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen. Vandaar ook dat het Sterk Techniek Onderwijs in de regio Westerkwartier-Noordenveld met deze subsidie diverse initiatieven ontplooit om jongeren enthousiast te maken voor een opleiding en beroep in de Techniek.

In het kader hiervan werd bijvoorbeeld in september 2022 een prachtig Techniek Tastbaar evenement georganiseerd, waar tal van technische bedrijven uit de regio uitdagende doe-activiteiten organiseerden voor zowel leerlingen uit het basisonderwijs als het voorgezet onderwijs. Het evenement bleek een groot succes, ruim 1200 bezoekers kwamen naar de Nijeborg en dit leverde de nodige enthousiaste reacties op.

Om de technische opleidingen in het voortgezet onderwijs verder te moderniseren en aan te laten sluiten bij de huidige ontwikkelingen zijn er diverse nieuwe initiatieven ontplooid. Er is een prachtig innovatief lokaal ingericht op de Nijeborg met de nieuwste technologie, waar ook basisscholen uit de regio Westerkwartier-Noordenveld  terecht kunnen voor gastlessen op het gebied van robotica, VR en domotica en voor de zittende leerlingen in klas 3 en 4 is gestart met een ambitieus en leerzaam project; de bouw van een Tiny House.

Programmamanager Heleen Wijma licht toe: Voor leerlingen is het belangrijk om te zien hoe ze de theoretische en praktische techniekkennis die ze bij ons op school opdoen, kunnen gebruiken om een tastbaar product te maken. Ze gaan onder begeleiding van onze technische vakmensen van de praktijkafdelingen Bouwen, Wonen, Interieur (BWI) en Produceren, Installeren, Energie (PIE) werken aan de realisatie van een Tiny House. Het uitzonderlijke hieraan is dat het om een product gaat, wat ook echt opgeleverd wordt en waar een breed scala aan (moderne) bouwtechnische aspecten aan te pas komt. Ter voorbereiding hebben de leerlingen bijvoorbeeld al buiten de school geleerd hoe ze prefab onderdelen kunnen maken en monteren”.  

Vandaag op woensdag 22 februari wordt het terrein naast de bouwafdeling van de Nijeborg bouwrijp gemaakt door Dusseldorp Infra Sloop- en Milieutechniek in Tolbert. Zij ondersteunen het project van ganser harte en sponsoren het door de gratis levering van stelconplaten. Deze betonnen platen dienen als ondergrond voor het Tiny House. Het Tiny House wordt op een speciale trailer gebouwd, zodat hij verrijdbaar is en op verschillende locaties kan worden ingezet.

Heleen Wijma: “Het is zo geweldig om te merken dat we met dit projectonderdeel, zoveel verschillende aspecten bij elkaar brengen. We verbinden ons met het bedrijfsleven in de regio en halen als het ware de buitenwereld naar binnen in de school. Daarnaast willen we duurzaam gaan bouwen en leerlingen gebruikte materialen laten kiezen, die we vervolgens weer een nieuw leven geven. Het belangrijkste is natuurlijk dat leerlingen zien, welke mogelijkheden een technisch beroep biedt en welke prachtige dingen je kunt maken. Wij zijn nu al ontzettend trots op de ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt en we merken ook dat bedrijven graag bij ons aansluiten. We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet en hopen hiermee veel leerlingen enthousiast te maken voor een technische opleiding. We willen iedereen betrekken bij ons project en zullen regelmatig een bouwupdate geven o.a. via onze website: www.uitdagendtechniek.nl We hopen dat je een kijkje neemt!

Reageren