Regelingen

rsg de Borgen vindt het belangrijk dat iedereen mee praat over verschillende onderwerpen. Daarom hebben we verschillende raden: een leerlingenraad, ouderraad en medezeggenschapsraad.

Verder hebben we verschillende regelingen zoals de: