‘We hebben goud in handen, versnellen zou het mooiste zijn’
18 oktober 2023

‘We hebben goud in handen, versnellen zou het mooiste zijn’

​​Als het aan het schoolbestuur had gelegen was de schep nu de grond ingegaan in Leek. De scholengemeenschap is helemaal klaar voor een nieuwe campus.

LEEK – Als het aan het schoolbestuur had gelegen was de schep nu de grond ingegaan in Leek. De scholengemeenschap is helemaal klaar voor een nieuwe campus. Omdat renovatie van de school zo’n 17 miljoen euro duurder bleek uit te vallen dan begroot, is door de gezamenlijke partners toch gekozen voor nieuwbouw en wordt de nieuw te bouwen campus meegenomen in het Masterplan Leek-Tolbert. Dat betekent dat de campus nog iets langer op zich laat wachten. Er is begrip, maar de teleurstelling is niet weg te nemen, vertelt schooldirecteur Daisy Smit van de Lindenborg en de Nijeborg. Ondertussen zijn er flinke stappen gezet in heterogeniteit in het onderwijsaanbod op de Borgen. Hoogbegaafde kinderen hebben een veilige plek op de school, evenals leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS). Ook krijgen brugklassers een jaar langer de tijd om een plek te vinden die het beste past bij hun ontwikkeling en ambities. ‘We hebben zin in een campus die past bij deze ontwikkelingen die nu al zichtbaar zijn in de school.’

rsg de Borgen heeft inmiddels het predicaat ‘Hoogbegaafdheid profielschool’ binnengesleept, de school is thuis in Sterk Techniek onderwijs en focust op inclusiviteit. Leerlingen kunnen kiezen uit een breed scala onderwijs, van vmbo kaderberoeps tot en met gymnasium en Technasium. Hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met een vorm van ASS krijgen onderwijs op maat in de speciale ‘Traject Op Maat (TOM) klassen’. Daarmee loopt de school mee in de lijn van de landelijke ontwikkelingen, zegt Ivo Omlo, bestuurder van de Borgen. Het enthousiasme spat eraf bij schooldirecteur Daisy Smit en Omlo. Er is een nieuw, kleinschalige directie en schoolbestuur opgetuigd. Er wordt alvast voorgesorteerd op de campus. Smit voert de directie over de Lindenborg en de Nijeborg in Leek, Johannes Weening wordt per 1 januari aangesteld als regiodirecteur van De Esborg en Ronerborg in Roden en van de Woldborg in Grootegast. Onder hen vallen vijf deelschoolleiders die ieder een eigen team aansturen.

‘Flinke stappen’

Het doel van alle de Borgen-vestigingen is hetzelfde: goed onderwijs verankeren in de regio en leerlingen onderwijs bieden dat past bij hun ontwikkeling en ambities. Daarin zijn er al forse stappen gezet, weten Smit en Omlo. Zij zijn trots op het HB profielschool -predicaat dat de school op 1 november officieel overhandigd krijgt. ‘Op dit moment hebben we 3 HB-klassen met in totaal 60 leerlingen die anders in sommige gevallen thuis zouden zitten. Deze kinderen bieden we onderwijs op maat aan. Een van de doelen van de Wet Passend Onderwijs is dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Het gaat erom dat deze kinderen gezien worden en daardoor tot ontwikkeling komen. Daar zijn wij heel ver in.’

Er is nog een verschuiving in het onderwijs op de Borgen. De scholengemeenschap wil steeds meer toe naar heterogeniteit. Dat wil zeggen dat leerlingen van verschillende niveaus samen komen. ‘Ontschotting’, noemt Omlo het. ‘Het is vreemd dat onderwijs nog steeds in hokjes en vakjes geduwd wordt terwijl kinderen wel met elkaar in hetzelfde voetbalteam zitten. Heterogeniteit is een brug naar inclusiever onderwijs waar verschillende doelgroepen en niveaus door elkaar heen lopen en daarmee een betere afspiegeling van de maatschappij.’ Het gaat om aangrenzende onderwijsniveaus. Heterogeniteit werkt ook door op de organisatiestructuur. Een deelschoolleider is straks niet meer verantwoordelijk voor een homogene groep, zeg vmbo-TL, maar voor alle eerste- en tweedeklassers waar vmbo BB en KB geclusterd worden, vmbo TL en havo en atheneum en gymnasium.

Op scholengemeenschap in Leek krijgen nieuwe leerlingen die in de brugklas komen een jaar langer de tijd om uit te zoeken op welk niveau ze het best op hun plek zijn. ‘Voor het proces om tot het goede leerpad te komen trekken we meer tijd uit. Kinderen zijn met 12 of 13 jaar nog zo jong. We nemen de tijd om leerlingen op het juiste niveau te krijgen, passend bij hun eigen leerbehoefte en talent.’ Ook ligt de focus op nieuwe technologie. Voor de tweede keer werd Techniek Tastbaar georganiseerd op de school. Ruim veertig bedrijven waren vertegenwoordigd om jongeren kennis te laten maken met techniek.

‘Vooraan in het rijtje’

Terug naar de nieuw te bouwen campus. Onderwijs, Cultuur en sport hebben een plek in het woonplan waarmee de gemeente Westerkwartier de komende decennia mee aan de slag gaat. ‘We hebben zin in een campus die past bij de ontwikkelingen die zijn ingezet en zichtbaar zijn in de school. Daar is nu het momentum voor. Wij zijn er aan toe. Alleen dat gaat helaas niet in het gewenste tempo’, zegt Smit. Omlo vult aan: ‘Het perspectief is dat we vooraan in het rijtje staan. Of nieuwbouw aan de Tolbertervaart een optie is, wordt onderzocht. We zijn op zoek naar koppelkansen. Een plek waar we voor onderwijs, sport, de bibliotheek, Kunstkwartier en misschien nog andere partners gezamenlijk huisvesting kunnen realiseren. Dat onderzoek is goed en noodzakelijk. Je wilt het voor de lange termijn goed doen. Een gemeenschap als Leek en Tolbert verdient het om een goede voorziening te hebben. Een goede onderwijscampus zorgt ook voor stimulering van de rest van de regio.’ Smit sluit af: ‘We hebben goud in handen, versnellen zou het mooiste zijn.’

Op de scholengemeenschap in Leek krijgen 1500 leerlingen onderwijs, borgen-breed, inclusief Ronerborg, Esborg en Woldborg, zijn dat er 2200.

Artikel door DeKrant

Reageren