Raad van Toezicht

rsg de Borgen heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het Bestuur. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen:

de heer T. Wagenaar
voorzitter RvT, renumeratiecommissie

de heer E. van Zuidam
 vice-voorzitter, renumeratiecommissie

mevrouw Lisette de Ruigh
kwaliteitszorgcommissie

de heer M. Krijnsen
kwaliteitszorgcommissie

de heer K.J. Roffel
auditcommissie

mevrouw P. Silvius-Voogd
auditcommissie

Visie Raad van Toezicht Onderwijsgroep Noord