Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

rsg de Borgen heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het Bestuur. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen:

de heer T. Wagenaar
voorzitter RvT, renumeratiecommissie

de heer E. van Zuidam
 vice-voorzitter, renumeratiecommissie

mevrouw Lisette de Ruigh
kwaliteitszorgcommissie

de heer M. Krijnsen
kwaliteitszorgcommissie

de heer K.J. Roffel
auditcommissie

mevrouw P. Silvius-Voogd
auditcommissie

Visie Raad van Toezicht Onderwijsgroep Noord